Hidria AET program automotive - žhavící svíčky

hidria-sortiment.jpg, 30kB

Žhavící svíčky v katalogu

Ve spojení s OEM partnery v prvovýrobách vyvíjí náš partner Hidria AET stále novější systémy pro studené starty do dieselových agregátů. Nové generace dieselových motorů jsou již v souladu s normami EURO5 a výš. Elektronické jednotky žhavení umožňují více než 40% snížení škodlivin vznikající během studených startů a motory mají tak zároveň mnohem tišší provoz. Požívání kvalitních náhradních dílů je velmi důležité také při opravách. Hidria AET vyrábí náhradní díly v nejvyšší kvalitě podléhající všem platným certifikátům jakosti a normám. ISO9001,ISO14001,ISO TS 16949

Žhavící svíčky

hidria-zhavici-svicky.jpg, 8,5kB Provedení o napětí:
4, 4V, 4, 7V, 5V, 6V, 6,5V, 7V, 8V, 8,5V, 9V, 9,5V, 10V, 10,5V, 11V, 11,5V, 12V, 12,5V, 14V, 20V, 22V, 23V, 24V.

Provedení v čase žhavení:
2s, 4s, 4,5s, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, 12s, 16s, 18s, 20s, 22s, 25s, 30s, 40s.

Použití: osobní, LUV automobily, zemedělská, stavební a manipulační technika.

Žhavící svíčky v e-shopu

Termostarty

hidria-zhavici-svicky-plamenne.jpg, 8,8kB Provedení o napětí:
8V, 9,5V, 11V, 12V, 19V, 20V, 21V, 23V

Použití:
LUV a nákladní automobily, zemedělská, stavební a manipulační technika.

Termostarty v e-shopu

Elektromagnetické ventily

hidria-stop-ventily.jpg, 6,8kB Provedení o napětí:
12V, 24V

Použití:
Vstřikovací čerpadla Bosch, Lucas


Elektromagnetické ventily v e-shopu

Ohřívače vzduchu

hidria-ohrivace-vzduchu.jpg, 7,9kB Provedení o napětí:
12V, 24V

Použití:
Do sání vznětových motorů jako předehřev


Ohřívače vzduchu v e-shopu

Technické parametry tyčinkových žhavících svíček Hidria AET

hidria-zhavici-svicky-parametry.jpg, 21kB

1) Pin nebo závitové připojení
Pin nebo závitové připojení jsou chráněny speciálním zpracováním materiálu které musí odolávat korozi pro zajištění spolehlivého připojení pro napájení.
2) Izolátor
Izolátor žhavící svíčky má vynikající pevnost, izolaci a tepelnou vodivost aby nedošlo k případnému zkratu.
3) Pouzdro
Rozměry pouzdra jsou velmi důležité pro správné uložení do motoru.Zároveň zajišťuje tepelnou odolnost a ochranu vnitřní části žhavící svíčky.
4) Těsnění
Gumové těsnění zabraňuje vniknutí vzduchu, pro zamezení vnitřní koroze.
5) Izolace
Prášek oxidu hořečnatého – hořčíku, materiál který je použit pro izolaci a zároveň je výborný vodič
6) Elektroda
Elektroda zajišťuje dodávky elektrické energie do cívky
7) Regulační cívka
Jejím úkolem je kontrola odběru proudu pro rychlé zahřátí žhavící spirály.
8) Spoj cívek
Laserová technologie zajišťuje spolehlivý a vysoce kvalitní spoj mezi žhavící a regulační cívkou
9) Žhavící cívka
Žhavící cívka má klíčovou úlohu přenosu tepelné energie pro vznícení nafty.Správné dožhavení má za následek výrazně nižší tvorbu výfukových plynů.
10) Žhavící trubice
Zmenšený průměr žhavící trubice má výrazně vyšší celkový tepelný výkon.

O žhavících svíčkách

K čemu jsou potřebné žhavící svíčky pro dieselové motory ?

Pro snížení kouřových emisí
K ohřevu nasávaného vzduchu
Ke snížení hluku a vibrací motoru
Pro zlepšení jízdních vlastností za studena

Fáze předžhavení

Fází předžhavením dodávají dostatečnou tepelnou energii pro studený start. Svíčky jsou napájeny odpovídajícím napětím a těsně před startem motoru, jimi protéká elektrický proud. Žhavící část se velmi rychle zahřeje a rozžhaví. Samozřejmě je třeba dostatečného času pro dosažení správné teploty, čímž se docílí stabilního spalovacího procesu, který také závisí na různých konstrukcích motorů.

Fáze dožhavení

Za účelem snížení emisí výfukových plynů, stejně jako běhu studeného motoru, svíčky ještě žhaví po nastartování.Samozřejmě že čas dožhavení je závislý na teplotě motoru, protože jak známo studený motor vždy vytváří více hluku a škodlivých emisí.

Správný způsob výměny žhavících svíček

Při výměně žhavících svíček věnujte zvýšenou pozornost na následující:

Důležitým faktorem pro výměnu žhavících svíček je správné dodržení utahovacího momentu při montáži do dieselového motoru a matice pro připojení kabelu napájení !

1) Používejte vždy správný klíč pro žhavící svíčku a připojovací terminál napájení
2) Dbejte na to, aby nečistoty okolo otvoru nevnikly dovnitř do válce motoru
3) Ujistěte se, že žhavící svíčky mají stejný závit jaký je v hlavách válců
4) Žhavící svíčky musí být utaženy správným momentem
5) Matice pro připojení musí být utaženy správným momentem

Žhavící svíčka by mohla být poškozena neodpovídajícím dodržením utahovacího momentu a to by mohlo vést až k neodstranitelnému poškození motoru !

Montáž žhavících svíček s momentem na klíč:

Respektujte prosím informace výrobce vozidla.Nepoužívejte olej ani mazací tuk na závity žhavící svíčky.Dodržujte maximální kroutící moment pro dotažení:

M8 závit 8-14 Nm
M10 závit 15-18 Nm
M12 závit 20-25 Nm

Zkušenost ukazuje, že žhavicí svíčky dosáhnou maxima své životnosti ve stejnou dobu, takže pokud je třeba při výměně demontáž palivového potrubí, bývá ekonomičtější když nahradíme celou sadu než abychom svíčky nahrazovali jednotlivě několikrát během krátké doby.

U některých motorů je přístup k svíčkám obtížný. Výměna svíček může vyžadovat částečnou demontáž a zpětnou montáž palivového potrubí. Pokud nemáte zkušenosti s dieselovými motory, doporučujeme, aby výměnu žhavících svíček provedl odborný servis.

Důležité při výměně
Zkontrolujte typové označení svíčky!
Pokud nainstalujete nesprávné žhavící svíčky, může to vážně poškodit i váš motor.

Příčiny selhání zapouzdřených žhavících svíček

Dieselový motor nastartuje v teplém a suchém počasí i když je jedna žhavící svíčka defektní a žhaví pouze zbývající svíčky. I když je nastartování obvykle doprovázeno zvýšenou produkcí emisních látek a někdy otřesy motoru, řidič si nevšimne těchto signálů, případně není schopen je správně interpretovat. Nepříjemné překvapení přichází když je vlhko a zima a přijdou první mrazíky. „Zdroj tepla“ v dieselovém motoru nefunguje a motor přinejlepším bude špatně startovat a kouřit, i když více pravděpodobné je, že vůbec nenastartuje. Následující text popisuje typické druhy poškození a jejich příčiny. Tato diagnostická pomůcka ve většině případů umožní rychlé odstranění nedostatků.

Na žhavícím kolíku jsou rýhy a důlky.

porucha-zhavici-kolik.jpg, 2,8kB Příčiny: narušení spirály z důvodu:

a) práce s nadměrným napětím, např. s pomocí startovacího zdroje
b) proud protéká příliš dlouho kvůli nefunkčnímu relé
c) nedovolené dožhavování zatímco motor běží
d) používání žhavící svíčky, která není kompatibilní s dožhavovacími svíčkami

Způsoby nápravy:

a) použijte 12V startovací zdroj
b)/c) zkontrolujte předžhavící systém, vyměňte žhavící relé
d) instalujte kompatibilní žhavící svíčky

Žhavící kolík je roztavený, propálený nebo ulomený

porucha-zhavici-kolik2.jpg, 2,9kB porucha-zhavici-kolik3.jpg, 2,9kB Příčiny: nadměrné ohřívání žhavícího kolíku z důvodu:

a) předčasný vstřik paliva
b) tryska je nepropustná nebo zanesená sazemi
c) poškození motoru, například kvůli korozi pístu nebo poškození vačky atd.
d) kapající trysky
e) pístní kroužky jsou zadřené

Způsoby nápravy:

a) přesné nastavení vstřikování
b) vyčistit vstřikovací trysky
c) zkontrolovat profil trysky

Spojovací matice poškozená, šestihranná matice poškozená

porucha-spojovaci-matice.jpg, 2,3kB porucha-spojovaci-matice2.jpg, 2,5kB Příčiny:

a) trhlina ve spojovací matici, spojovací matice byla utažena nadměrným momentem
b) poškozená šestihranná matice, použity nesprávné nástroje, deformace svíčky způsobí zkrat mezi
pláštěm svíčky a kruhovou maticí

Způsoby nápravy:

a) utáhněte spojovací matici momentovým klíčem, dodržujte předepsaný moment
b) utáhněte svíčku vhodným momentovým klíčem, dodržujte předepsaný moment (dle příručky výrobce)

Špička žhavícího kolíku poškozena

porucha-zhavici-kolik4.jpg, 3,2kB Příčiny: nadměrné zahřátí žhavícího kolíku z důvodu:

a) předčasného vstřiku paliva, které způsobí přehřátí žhavícího kolíku a žhavící spirály, žhavící spirála se stane křehkou a poškodí se
b) prstencová mezera mezi pláštěm a žhavícím kolíkem je narušena, v důsledku toho dojde k nadměrnému úniku tepla ze žhavícího kolíku, regulační cívka zůstane studená a umožní průchod nadměrného proudu žhavící spirálou, která se tím pádem přehřeje

Způsoby nápravy

a) zkontrolujte vstřikovací systém a nastavte správné časování vstřiku paliva
b) dodržujte předepsaný moment při dotahování při instalaci žhavící svíčky

Žhavící svíčky v katalogu
Generováno programem WebGen.cz