Výměna startéru


Výměna startéru - návod k instalaci


1.Kontrola startovacího systému:

Dříve než se rozhodnete vyměnit startér, měli byste zkontrolovat následující:
    Jsou všechny elektrické kontakty správně dotažené a nezkorodované?
  • Je akumulátor nabitý a v dobrém stavu?
  • Jsou kabely akumulátoru správně připojeny a nepoškozené?
  • Jsou všechny elektrické kontakty správně dotažené a nezkorodované?

2. Odpojení akumulátoru vozidla – upozornění:

  • Odpojení akumulátoru může způsobit ztrátu kódu na některých systémech vozidla, tyto systémy musí být znovu naprogramovány nebo kódy znovu vloženy.
  • Při odpojení akumulátoru dodržujte postup doporučený výrobcem vozidla.

3. Postup při výměně startéru.

3.1 Nejprve odpojte záporný kabel akumulátoru, potom kladný kabel.

m3-1.jpg, 35kB


3.2 Označte si kabely podle toho, jak jsou připojené ke konektorům startéru.

3.3 Odpojte kabely připojené ke stávajícímu startéru.

3.4 Odmontujte startér.

m3-1.jpg, 35kB

3.5 Zkontrolujte, zda je náhradní startér shodný se stávajícím, zkontrolujte počet zubů, rozměry příruby, elektrické konektory, jmenovité napětí, směr rotace, atd.

m3-1.jpg, 35kB


3.6 Než nainstalujete startér, zkontrolujte:
  • Zdali je ozubené kolo čisté a nepoškozené.
  • Zdali je čistý a nezkorodovaný povrch příruby startéru a kryt setrvačníku.

3.7 Nainstalujte startér a správně přitáhněte šrouby. Dodržujte postup doporučený výrobcem vozidla.

m3-1.jpg, 35kB

3.8 Připojte kabely k odpovídajícím konektorům startéru. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně vedeny a nemohou se dostat do kontaktu s horkými částmi motoru nebo místy, která by mohla způsobit oděr kabelů.

m3-1.jpg, 35kB


3.9 Připojte kabely k akumulátoru, jako první připojte kladný a potom záporný kabel akumulátoru.

m3-1.jpg, 35kB


3.10 Před nastartováním vozidla zkontrolujte, zda je akumulátor plně nabitý. Zkontrolujte, zda je uzemnění správně propojeno s karosérií vozidla a motorem. Zkontrolujte správnou funkci startéru nastartováním motoru.


Nahoru