Výměna elektromotoru


Výměna elektromotoru - návod k instalaci


1.Kontrola elektrického systému:

Dříve než se rozhodnete vyměnit elektromotor, měli byste zkontrolovat následující:
  • Je akumulátor nabitý a v dobrém stavu?
  • Jsou kabely akumulátoru správně připojeny a nepoškozené?
  • Jsou všechny elektrické kontakty správně dotažené a nezkorodované?
  • Je kabeláž v pořádku a nepoškozená?

2. Odpojení akumulátoru vozidla – upozornění:

  • Odpojení akumulátoru může způsobit ztrátu kódu na některých systémech vozidla, tyto systémy musí být znovu naprogramovány nebo kódy znovu vloženy.
  • Při odpojení akumulátoru dodržujte postup doporučený výrobcem vozidla.

3. Postup při montáži:

3.1 Zkontrolujte, zda jsou veškeré komponenty a spoje sloužící k přenosu výkonu (elektrické, pneumatické, hydraulické) vypnuty v souladu s pokyny výrobce a nemohou být zapnuty. Pokud je to možné, vyjměte hlavní pojistku příslušného zařízení nebo systému. Nejprve odpojte záporný kabel akumulátoru, aby nedošlo ke zkratu.

m3-1.jpg, 35kB


3.2 Odpojte elektrické kabely na stávajícím elektromotoru. Pečlivě si na koncovkách jednotlivých elektrických kabelů označte, ke kterému výstupnímu konektoru elektromotoru patří.

m3-1.jpg, 35kB


3.3 V závislosti na aplikaci může být elektrický motor použit s hydraulickým čerpadlem nebo jako trakční motor. Uvolněte šrouby a odmontujte motor od hydraulického čerpadla nebo převodovky. Dodržujte postupy doporučené výrobcem zařízení nebo systému.

m3-1.jpg, 35kB

3.4 Zkontrolujte, zda se elektromotor, který budete instalovat, shoduje s motorem původním. Zkontrolujte typové označení motoru v katalogu, směr otáčení, jmenovité napětí, jmenovitý proud, rozměry a konektory pro elektrické připojení.

m3-1.jpg, 35kB


3.5 Zkontrolujte následující:
  • Přesvědčte se, že motor nemůže být zapnut.
  • Vhodným nástrojem odstraňte ochranný obal a plastové krytky na novém elektromotoru. Dejte si pozor, abyste nepoškodili dosedací (těsnící) plochy elektromotoru.
  • Při práci s hydraulickými kapalinami dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce hydraulické kapaliny.
  • Dodržujte pokyny výrobce zařízení nebo systému.

3.6 Rovnoměrně utáhněte spojovací šrouby elektromotoru správným momentem. Utažení nesprávným momentem může způsobit selhání, únik kapaliny nebo nadměrné opotřebení.
3.7 Dokončete instalaci elektromotoru. Informace týkající se požadovaných nástrojů a hodnoty momentu pro dotahování šroubů získáte od výrobce zařízení nebo systému.

m3-1.jpg, 35kB


3.8 Připojte k elektromotoru elektrické kabely. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně vedeny a nemohou se dostat do kontaktu s horkými částmi motoru nebo místy, která by mohla způsobit oděr kabelů.

m3-1.jpg, 35kB


3.9 Připojte záporný kabel akumulátoru. Před nastartováním systému zkontrolujte, zda je akumulátor plně nabitý. Potom zkontrolujte, zda celý elektrický systém funguje v souladu s parametry zadanými výrobcem zařízení nebo systému.

m3-1.jpg, 35kB


Nahoru