Výměna alternátoru


Výměna alternátoru - návod k instalaci


1.Kontrola elektrického dobíjení:

Dříve než se rozhodnete vyměnit alternátor, měli byste zkontrolovat následující:
 • Je akumulátor nabitý a v dobrém stavu?
 • Jsou kabely akumulátoru správně připojeny a nepoškozené?
 • Jsou všechny elektrické kontakty správně dotažené a nezkorodované?
 • Je kabeláž v pořádku a nepoškozená?
 • Jsou všechny šrouby a matice správně dotaženy a mají pružné podložky?
 • Je hnací řemen správně napnutý a nepoškozený?

2. Odpojení akumulátoru vozidla – upozornění:

 • Odpojení akumulátoru může způsobit ztrátu kódu na některých systémech vozidla, tyto systémy musí být znovu naprogramovány nebo kódy znovu vloženy.
 • Při odpojení akumulátoru dodržujte postup doporučený výrobcem vozidla.

3. Postup při montáži:

3.1 Nejprve odpojte záporný kabel akumulátoru, aby nedošlo ke zkratu.

m3-1.jpg, 35kB


3.2 Odpojte elektrické kabely na stávajícím alternátoru. Pečlivě si na koncovkách jednotlivých elektrických kabelů označte, ke kterému výstupnímu konektoru alternátoru patří.

m3-1.jpg, 35kB


3.3 Uvolněte příslušnou automatickou napínací kladku pro napínání řemene, uvolněte šrouby a vyjměte alternátor. Dodržujte postupy doporučené výrobcem vozidla.
3.4 Zkontrolujte, zda se alternátor, který budete instalovat, shoduje s alternátorem původním. Zkontrolujte typové označení alternátoru v katalogu, směr otáčení, jmenovité napětí, jmenovitý výstupní proud, design úchytky, typ řemenice, a konektory pro elektrické připojení.

m3-1.jpg, 35kB


3.5 Zkontrolujte následující:
 • Není klínový řemen natržený nebo jinak mechanicky poškozený, není poškozený palivem nebo mazadly?
 • Není poškozená řemenice a kladka?
 • Není poškozené ložisko a točí se volně rotující části zařízení, které je poháněné klínovým řemenem alternátoru?
 • Jsou konektory akumulátoru dostatečně připevněné k pólům. Konektory a póly nesmí být zoxidované.
 • Dodržujte postupy doporučené výrobcem vozidla.

3.6 Zkontrolujte, zda je uzemnění správně propojeno s karosérií vozidla a motorem.
3.7 Rovnoměrně a správným momentem dotáhněte šrouby.
3.8 Napněte klínový řemen na hodnoty udávané výrobcem.

m3-1.jpg, 35kB


3.9 Připojte k alternátoru elektrické kabely. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně vedeny a nemohou se dostat do kontaktu s horkými částmi motoru nebo místy, která by mohla způsobit oděr kabelů.

m3-1.jpg, 35kB


3.10 Připojte záporný kabel akumulátoru. Před nastartováním systému zkontrolujte, zda je akumulátor plně nabitý. Po nastartování vozidla voltmetrem změřte dobíjecí napětí na terminálech akumulátoru. Nakonec zkontrolujte, zda celý elektrický systém funguje.

m3-1.jpg, 35kB


Nahoru